Puuhastelijat

Visiteerasin viime viikolla Allianssi-risteilyllä. Siellä nuorisotyöalan virkamiehet ja nuorisotyöntekijät kerääntyvät parin vuoden välein tutkimaan uusia tuulia nuorisotyöstä ja verkostoitumaan keskenään. Löysin matkalta tehokkuutta imevän ikiliikkujan, jonka vaikutus on ollut mykistävä: virkamiesten puuhasteluinto.

Allianssi-risteily on nuorisotyöalan ammattilaisten kokoontuminen. Näitä vastaavia teemapäiviä löytyy melkeinpä kaikilta toimialoilta mitä maasta vaan voi keksiä. Usein niihin sisältyy paljon luentoja, työpajoja ja ”verkostoitumista”. Eli ihan suomeksi sanottuna: yhteisillä rahoilla ei vedetä päätä täyteen, mutta järjestetään hulppeat puitteet, jossa näin voi tehdä.

Siinä on jotakin epäilyttävää, mutta kävin toki minäkin illalla kaljalla. Ja kun itselläkin on taustaa verkkonuorisotyön parissa, oli vanhojen kollegoiden tapaaminen suorastaan ihanaa. Syntyipä taas sellaisia idiksiäkin, mitä muuten tuskin olisi tullut synnytettyä. Napinan aiheeni ei kuitenkaan syntynyt kerran vuodessa järjestettävästä rentoutumisreissusta, vaan yllättäen sen virallisen ohjelman puolelta.

Itse itsensä työllistävät virkamiehet

Muiden luentojen ohella kävin työpajassa, jossa pohdittiin mittareita nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden mittaamiseksi kuntatasolla. Eli siis: kun on näitä Ruuti-ryhmiä ja nuorisovaltuustoja – niin jollakin tavalla olisi pystyttävä mittaamaan, miten nuorten osallisuus eri kunnissa toteutuu. Ilmiselviä mittareita ovat ainakin äänestysaktiivisuus, tehtyjen aloitteinen määrä, aktiivisuus kokouksissa ja niinpoispäin.

Touhu kokonaisuudessaan perustuu nuorisolain 8 §, jonka mukaan nuoria tulee kuulla heitä koskevissa asioissa. Kaiken muun ohella annoimme myös evästystä, miten tätä pykälää tulisi kehittää.

Kun ryhmät sitten alkoivat kehittää uusia mittareita ja uusia osallistumisväyliä, minuun iski yhtäkkinen seis-efekti ja tajusin jotakin mykistävää:

Täällä laivan kabinetissa virkamiehet puuhastelevat keskenään lisää pykäliä, mittareita ja tekemistä itselleen ja lajitovereilleen. Porukalla kehutaan toisten ideoita ja halutaan lisätä lakiin uusia velvoitteita.

Tajusin, että juuri tällä tavalla tämän maan byrokratia on siis paisunut mittoihinsa. Ja jatkuu paisumistaan.

Vaihtoehtopuheenvuoroni

Puuhastelijoiden aikomukset ovat varmasti vilpittömiä. Jos tällaista puuhastelua vastaan asettuu poikkiteloin, joutuu helposti silmätikuksi ja voi kuulla väitteitä siitä, ettei mukamas haluaisi antaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa.

Mutta nyt ei ole kyse nuorista. Nyt on kyse järjestelmän paisuttamisesta – ja siitä, etteivät järjestelmän sisällä olevat ihmiset ymmärrä, ettei heidän luomuksensa toteuta haluttua tehtävää. Sen sijaan he haluavat paisuttaa sitä entisestään.

Minun puheenvuoroni oli suunnilleen seuraava:

Nuorten osallisuus päätöksenteossa ei perustu siihen, kuinka monta valtuustoaloitetta tai nuorisovaltuuston kokousta saadaan aikaan. Nämä asiat koskettavat oikeastaan hyvin pientä osaa nuorista.

Oleellista on, että nuori kokee voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympärillään tapahtuviin asioihin. Ne kokemukset voivat syntyä vaikutusmahdollisuudesta hyvin pieniin asioihin: vaikkapa koulun pihapiirin asetteluun tai puutyöluokan työvälineisiin. Tämän kokemuksen puute on asia, joka ajaa eristyksiin yhteiskunnasta – ja vastaavasti sen tunteen kokeminen kasvattaa aktiiviseksi ja kiinnostuneeksi kansalaiseksi.

Tavallista nuorta ei mitenkään auta, vaikka Ruudin ydinryhmä olisi tehnyt kaupunginvaltuustolle 20 aloitetta, joita nätisti seurataan ja raportoidaan. Siksi onkin oikeastaan vain yksi mittari, jota tulee seurata: se on nuorten subjektiivinen kokemus. Ja sitä voidaan seurata vaikka nuorisobarometrin yhteydessä parilla uudella kysymyksellä. Siitähän sen näkee suoraan, miten kunta on tehtävässään onnistunut.

Näkemys sai kehuja – kuten kaikki muutkin näkemykset – mutta ryhmät sekä OKM:n virkamiehet olivat silti sitä mieltä, että lisää mittareita ja sääntelyä tarvitaan.

Hirvittää ajatella, että kaikkien muidenkin alojen virkamiehet toimivat aivan samalla tavalla. Tässä maassa on yksinkertaisesti liikaa ihmisiä, joiden tehtävä on keksiä kaikkea uutta säädeltävää ja mitattavaa.

22.04.2014 0