Sisällysluettelo

Tehdään puoluedemokratiasta kaksisuuntaista

Taistellaan politiikan rakenteita vastaan

Perussuomalaiset säilyy suurena puolueena tasan niin kauan, kun se voi uskottavasti ja sinisin silmin kertoa jokaiselle äänestäjälleen, että se työskentelee edelleen muuttaakseen järjestelmää, ei tullakseen osaksi sitä.

Politiikka on peli, joka on täynnä ongelmallisia rakenteita. Jokainen poliitikko on jatkuvasti hakemassa johonkin luottamustehtävään tai ainakin puolustamassa asemiaan. Asiaosaaminen auttaa menestymään, mutta kaikkein tärkeintä on luoda suhteita ja tehdä palveluksia, jotka oikeuttavat vastapalveluksiin.

Kun päätöselimeen sitten päästään, niiden kokoonpanot ja toimintatavat ovat usein sellaisia, ettei lahjakas ihminen jaksaisi kuukauttakaan hakata niissä päätänsä mäntyyn. Suuret rahalliset korvaukset kuuluvat politiikassa harvoille, vaikka vastuulla olevat asiat voivat olla hyvinkin suuria.

Koska tämä kaikki on raskasta eikä kovin palkitsevaa, kiusaus hyötyä rakenteista ja liittyä hyvien veljien joukkoon voi olla kova. Lokamiehen tehtävä kuitenkin kuuluu jollekulle, ja Perussuomalaiset tarttuvat tuohon tehtävään mielellään.

Pidetään Perussuomalaiset riippumattomana

Perussuomalaiset on poliittisena vaikuttajana riippumaton kaikista yhteiskunnan eturyhmistä. Se ajaa yhteisesti koko kansakunnan etua silloinkin, kun parempi tulevaisuus edellyttää yhden ryhmän aseman heikentämistä. Tämä asetelma ei ole puolueelle pelkästään vahvuus, vaan suorastaan aatteellinen selkäranka.

Eturyhmäpolitiikka on politiikan muodoista kenties haitallisin. Se pyrkii suojaamaan olemassa olevien piirien etuja, jotka lähes poikkeuksetta eivät ole yhtenevät koko kansan etujen kanssa – vaikka jokainen eturyhmä näin tahtoo aina sanoa. Riippumattomuus ei kuitenkaan ole automaatio, vaan sitä on jatkuvasti aktiivisesti korostettava ja suojeltava.

Hallitusasema tekee puolueesta houkuttelevan kohteen eturyhmälobbareille ja oman edun tavoittelijoille. Perussuomalaisten täytyykin pitää riippumattomuutensa suhteen lähes ääripuhtoista linjaa. Rakenteisiin ei saa kiinnittyä eikä rahoitusta haalia kaikkialta, mistä sitä suinkin saatavilla on.

Vanhat puolueet houkuttelevat uutta valtapeluria mielellään kunnallisten nuorisotukien, valtuustoryhmätukien ja erilaisten avustusten pariin. Tämä houkuttelu ei liity tahtoon jakaa yhteistä pottia, vaan yksinkertaisesti toiveisiin hiljentää kiusallinen puolue, joka jatkuvasti kyseenalaistaa oikeutuksen siirtää veronmaksajien rahoja oman poliittisen toiminnan polttoaineeksi.

Perussuomalaiset säilyy suurena puolueena tasan niin kauan, kun se voi uskottavasti ja sinisin silmin kertoa jokaiselle äänestäjälleen, että se työskentelee edelleen muuttaakseen järjestelmää, ei tullakseen osaksi sitä.

Aloitetaan aatemainonta

Perussuomalaiset on aina kantanut ylpeästi parhaan toripuolueen viittaa. Puolue lupaa, että se toimii myös vaalien välissä ja myös lunastaa antamansa lupauksen: äänestäjien parissa saa toritapahtumissa usein jutella ilman vanhojen puolueiden kilpailua. Asemamme hyvänä toripuolueena ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä kaikki äänestäjämme eivät edes halua tulla tavoitetuksi perinteisellä tavalla. Tarvitsemme toritapahtumien lisäksi tehokkaampaa aatemainontaa.

Kansallismieliset puolueet ovat nostaneet päätään ympäri Euroopan. Monet näistä tahtovat uudistaa oman kotimaansa puoluepolitiikkaa samalla tavalla kuin Perussuomalaiset omansa. Sisarpuolueet synnyttävät hyviä malleja ja ajatuksia, joita kannattaa seurata tarkkaan – ja tarpeen tullen ottaa ne omaan käyttöön.

Itävallan vapauspuolue FPÖ on erottunut omassa kotimaassaan muista puolueista siten, että se jakaa oman mainontansa ajallisesti tasaisemmin, eikä katoa ihmisten muistista vaalien välissäkään. Strategia on onnistuneesti rakentanut viestin puolueesta, joka kulkee mukana ihmisten elämässä kaikkina aikoina, siinä missä vanhat puolueet pitävät kansan kohtaamista ja vaaleja välttämättömänä pahana. Ruotsidemokraatit toimivat hyvin samalla tavalla.

Perussuomalaiset voi hyvin seurata tätä esimerkkiä: suuria vaalimainosbudjetteja voidaan kutistaa, ja jakaa yli jäänyt osuus tasaisemmin läpi vuoden. Mainonta voi olla myös reaktiivista: kun jotain Perussuomalaisten kannalta merkityksellistä tapahtuu, syntyy mainonnalle viesti kuin itsestään.

Emme voi odottaa median kuljettavan viestiämme. Meidän on kuljetettava se itse.

Miten Jarmo tähän pystyy?

Riippumattomuus edellyttää lujaa tahtoa ja kykyä sietää epämukavuutta myös niissä pöydissä, joissa tarjotaan parempia leivoksia. Luottamustehtävissään Jarmo on onnistunut tuomaan esiin epäkohtia niin kunnan luottamustehtävissä kuin valtion tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa, vaikka konsensuspaine on ollut kova. Myös yrityselämässä Jarmo joutuu jatkuvasti kestämään puoluetaustan aiheuttamaa ristipainetta. Perussuomalaiset ei kiinnity rakenteisiin, nyt eikä koskaan.

Seuraavaksi: Ota yhteyttä