Sisällysluettelo

Tehdään puoluedemokratiasta kaksisuuntaista

Tehdään puoluehallituksesta ammattimainen

Jos muun puoluehallituksen rooli rajataan vain kokouspäätösten hyväksymiseen tai hylkäämiseen, menetetään paljon.

Jokaisen puolueen hallitus joutuu aika-ajoin käsittelemään asioita, joita ei syystä tai toisesta voi tuoda julkisuuteen. Hallitusvastuussa olevien puolueiden päätöksenteossa näitä kysymyksiä tulee poikkeuksellisen paljon.

On selvää, ettei puoluehallituksen toiminta voi koskaan olla täysin julkista. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa jäsenistöön kohdistuvaa epäluottamusta. Puoluehallituksen rooli on laajassa organisaatiossa valtaisan painava, eivätkä sen toimintatavat ole lainkaan yhden- tekeviä. Miten puoluehallitus toimii, niin toimivat eduskuntaryhmä, piirihallitus ja lopulta paikallistasokin. Puoluehallitus voi toimia nykyistä paremmin. Me kaikki voimme toimia nykyistä paremmin.

Viedään puoluehallitus pois toimistolta

Kaikenlainen konttorityö on siirtynyt viimeisten vuosien aikana yhä enemmän pois tomuisten huoneiden uumenista. Työ on yhä vähemmän ajasta ja paikasta riippuvaista, eikä jako työ- ja vapaa-ajan välillä ole enää kristallinkirkas. Myös puoluehallituksen työ voi olla paljon muuta kuin suljettujen kirjekuorien käsittelyä toimistoseinien uumenissa. Myös puoluehallitus voi tulla 2010-luvulle.

Puoluehallitus on elin, jonka kokouksiin matkustetaan pitkienkin etäisyyksien takaa. Ei ole mitään estettä sille, etteikö kokousten pitopaikkaakin voitaisi vaihtaa. Puoluehallituksen täytyy kiertää kenttää ja kokoukset voisivat tarjota siihen hyvän mahdollisuuden. Kokoukset voisi järjestää niin, että halukkaat paikallisyhdistykset tai piirit vuorollaan ottavat hallituksen vieraakseen. Vastineeksi tarjotusta, luonnollisesti eristetystä ja turvallisesta kokoustilasta voi yhdistys halutessaan yhdistää vierailuun yleisötapahtuman tai tutustumisen paikallisen politiikan kysymyksiin sekä kyseisen yhdistyksen haasteisiin.

Kokousten siirtäminen kentälle on paitsi hyvä mahdollisuus lisätä tapahtumien määrää, myös johtamisen työkalu: puoluehallitus lähettää jäsenilleen viestin siitä, ettei se tahdo eristäytyä toimistonsa uumeniin vaan olla siellä, missä jäsenetkin ovat.

Pannaan koko puoluehallitus työhön

Puheenjohtajan mandaatti on jäsenistöltä hankittu ja siten hyvin vahva. Puheenjohtaja vastaa puolueen linjaa koskeviin tiedusteluihin ja on matalasuhdanteessa aina ensimmäisenä ottamassa iskut vastaan. On siis täysin selvää, että tietyllä tasolla puheenjohtajan asema on selvä ja kuuluva.

Jos kuitenkin muun puoluehallituksen rooli rajataan vain kokouspäätösten hyväksymiseen tai hylkäämiseen, menetetään paljon. Työpanosta tarjotaan vain kokouksessa pidettäviin puheenvuoroihin, joista ei tiukan salassapitosäännön vuoksi voi edes liiemmin puhua. Myöskin ajankohtaiset poliittiset linjaukset syntyvät lähinnä pelkästään puheenjohtajan kynästä, kun niitä ei nopeutta vaativan päätöksenteon vuoksi ehditä puoluehallituksessa käsitellä.

Koko hallituksen osallistaminen päätöksentekoon ei tarkoita, että politiikan pitäisi olla hidasta tai tehotonta. Perussuomalaisissa Nuorissa on jo usean vuoden ajan noudatettu käytäntöä, jossa kaikki ulostulot käsitellään koko hallituksen voimin. Kun järjestöön on luotu selkeät toimintatavat asioiden käsittelyyn, voi sähköisiä välineitä hyödyntäen muodostaa tarvittaessa jopa tunneissa kantoja koko hallituksen linjaamina. Perussuomalaisten Nuorten nopea reagointi poliittisiin kysymyksiin ja toisinaan täysin suvereeni mediatilan hallinta ovat elävä esimerkki, jota on vaikea kiistää; oli nuorten politiikan sisällöstä mitä mieltä hyvänsä.

Myös puoluehallitus voi toimia samoin periaattein: asiat voidaan jakaa useaan koriin. Osa asioista voidaan käsitellä nopeutettuna sillä perusteella, että käsiteltävä asia on mediassa ajankohtainen, ja oman näkemyksen esiin tuonnille on ikkuna auki juuri nyt ja tänään. Tavanomaiset kannat ja linjapäätökset taas voidaan käsitellä pidemmän kaavan mukaan. Kyse on pelisääntöjen sopimisesta, ei mistään sen vaikeammasta.

Kun koko hallitus on osallistettu poliittiseen päätöksentekoon, tulee hallitustehtävästä painavampi ja kiinnostavampi, mutta myös työläämpi ja vastuullisempi: penkki puoluehallituksessa ei ole palkkiopaikka, vaan oikeasti huomiota vaativa poliittinen tehtävä, jonka painoarvo peittoaa helposti yksittäisen kansanedustajan vastaavan.

Miten Jarmo tähän pystyy?

Puoluehallituksen työn kehittäminen on vaativaa työtä, joka voi tuntua tyhjänpäiväiseltä, mutta säteilee alaspäin koko organisaatioon. Jarmo tietää tämän: hän on opiskellut ammattikorkeakoulussa organisaatiokäyttäytymistä sekä toiminut puheenjohtajana erilaisissa järjestöissä tai yrityksen hallituksessa yli 10 vuoden ajan. Puoluehallitus alkaa liikkumaan jo syksyllä, samanaikaisesti kun tehokkaampi kannanottotyö alkaa hallita mediatilaa, sopivasti maakuntavaalien alla.

Seuraavaksi: Tehdään puolueesta väline, ei itsetarkoitus